அறந்தாங்கி

Aranthangi அறந்தாங்கி

அறந்தாங்கி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

அறந்தாங்கி ஒன்றியம், அறந்தாங்கி தொகுதிக்குட்ப்பட்ட, மேல்மங்களம் ஊராட்சி, வெட்டிவயல் ஊராட்சிகளில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைப்பெற்றது.  

அறந்தாங்கி தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கைமுகாம்

அறந்தாங்கி தொகுதி ஆவுடையார்கோவில் மேற்குஒன்றியம் சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கைமுகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.நிகழ்வை சிறப்பாக ஒருங்கினைத்தவர்கள் ஒன்றிய செயலாளர் ஜபருல்லா,பொருளாளர் அசோக்குமார் மற்றும் நாம்தமிழர்கட்சி உறவுகள்.  

அறந்தாங்கி தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

அறந்தாங்கி ஒன்றியம் சார்பாக அறந்தாங்கி தொகுதி வெட்டிவயல் ஊராட்சியில்உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்நடைபெற்றது..!  

அறந்தாங்கி தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

புதுக்கோட்டை கிழக்கு மாவட்டம் அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி கலந்தாய்வு வெற்றி வேட்பாளர் கல்வியாளர் மு.இ.குமாயுன் கபீர் அவர்களது முன்னிலையில் சிறப்பாக நடைபெற்று முடிந்தது. இடம்: எம்எஸ்கே மண்டபம், ஆவுடையார்கோவில்.  

அறந்தாங்கி தொகுதி -மணமேல்குடி தெற்கு ஒன்றியம் கலந்தாய்வு

புதுக்கோட்டை கிழக்கு மாவட்டம்  அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி மணமேல்குடி தெற்கு ஒன்றியம் கலந்தாய்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது.

அறந்தாங்கி தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

புதுக்கோட்டை கிழக்கு மாவட்டம் அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி அறந்தாங்கி பெருநகர உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.  

அறந்தாங்கி தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

புதுக்கோட்டை கிழக்கு மாவட்டம் அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி ஆவுடையார்கோவில் கிழக்கு ஒன்றியம் மீமிசலில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.

அறந்தாங்கி தொகுதி- உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

புதுக்கோட்டை கிழக்கு மாவட்டம் அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி ஆவுடையார் கோவில் கிழக்கு ஒன்றியம் மீமிசலில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது

அறந்தாங்கி தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

புதுக்கோட்டை கிழக்கு மாவட்டம் அறந்தாங்கி சட்டமன்றத் தொகுதி அறந்தாங்கி பெருநகரத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.

அறந்தாங்கி தொகுதி- ஒன்றிய கலந்தாய்வு

புதுக்கோட்டை கிழக்கு மாவட்டம் அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி அரிமளம் தெற்கு ஒன்றிய கலந்தாய்வு நடைபெற்றது. இடம்: ஏம்பல் பேருந்து நிலையம் அருகில்