உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-கொளத்தூர் தொகுதி

15

கொளத்தூர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 11.11.2019 அன்று மாதா சர்ச் அருகில்  உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது .