உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-ஆண்டிபட்டி தொகுதி

40

ஆண்டிபட்டி தொகுதி காமம் கவுண்டன் பட்டியில் 20.10.2019 அன்று  வீரத்தமிழர் முண்ணனி சார்பில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.

முந்தைய செய்திபென்னிகுக் மலர்வணக்கம்–ஆண்டிபட்டி தொகுதி
அடுத்த செய்திமாவீரன்  வீரப்பனுக்கு வீரவணக்க நிகழ்வு-ஆண்டிபட்டி தொகுதி