நிலவேம்பு சாறு வழங்குதல்-சிதம்பரம் தொகுதி

42

சிதம்பரம் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி 02.10.2019 சார்பாக பரங்கிப்பேட்டை ஒன்றியத்தில் வார்டு வாரியாக  நிலவேம்பு குடிநீர் வழங்கப்பட்டது