பனை விதை நடும் திருவிழா-சேந்தமங்கலம் சட்டமன்ற தொகுதி

25

சேந்தமங்கலம் சட்டமன்ற தொகுதி சுற்றுசூழல் பாசறை சார்பாக எருமப்பட்டி ஏரிக் கரைகள், பவித்ரம் புதூர் மற்றும் துத்திகுளம் பகுதிகளில் பனை விதைகள் நடப்பட்டன.