பனை விதை நடும் திருவிழா- சூலூர் சட்டமன்றத்தொகுதி

35
நாம் தமிழர் கட்சி

சுற்றுச்சூழல் பாசறை சார்பில்  கருமத்தம்பட்டி வடுகபாளையம் குட்டை 1800 பனைவிதைகள்
சூலூர் க.க நகர் குட்டை 2700 பனை விதைகள் நடப்பட்டன.