கலந்தாய்வு கூட்டம்-கோமங்கலம்புதூர்

31
18-08-2019 அன்று மடத்துக்குளம் தொகுதி  கோமங்கலம்புதூரில் கிளை கட்டமைப்புக்கான கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது