கலந்தாய்வு கூட்டம்.திருவரங்கம் தொகுதி

9

23.06.19 அன்று திருவரங்கம் தொகுதி மணப்பாறை வடக்கு ஒன்றியம் சார்பில் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.