.உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-சங்ககிரி தொகுதி

17

சங்ககிரி தொகுதி  நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 24ஆம் தேதி முதல் 30 ஆம் தேதி வரை உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.