உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-காஞ்சிபுரம் தொகுதி

14

காஞ்சிபுரம் நாம் தமிழர் கட்சி 16.06.2019 அன்று மேற்கு ஒன்றியம் சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.