கையூட்டு ஊழல் ஒழிப்பு பாசறைபயிற்சி வகுப்பு

49
தூத்துக்குடி தெற்கு மாவட்டம்
திருவைகுண்டம் சட்டமன்றத் தொகுதியின் சார்பாக  23.02.2019 அன்று
கையூட்டு ஊழல் ஒழிப்பு பாசறை
பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது