கொடியேற்றம்-சிவகங்கை மாவட்டம் -திருப்பத்தூர் தொகுதி-நாம் தமிழர் கட்சி

55

14/10/2018  அன்று திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி பொட்டல்வெளிக்களத்தில் கொடியேற்றம்,நடைபெற்றது.