விருகம்பாக்கம் பகுதிகளில் நிவாரணப் பணியில் சீமான்

11

விருகம்பாக்கம் பகுதிகளில் நிவாரணப் பணியில் சீமான்

முந்தைய செய்திஆவடி நிவாரணப்பணியின் போது…
அடுத்த செய்திதொடர்ந்து பத்தாவது நாளாக நிவாரணப் பணியில் சீமான் – இராயபுரம்