ஆவடி நிவாரணப்பணியின் போது…

21

ஆவடி நிவாரணப்பணியின்போது…

முந்தைய செய்திபாடிகுப்பம் வெள்ள நிவாரணப்பணியில் சீமான்
அடுத்த செய்திவிருகம்பாக்கம் பகுதிகளில் நிவாரணப் பணியில் சீமான்