திருமங்கலம் ஒன்றிய கிளை திறப்பு மற்றும் கலந்தாய்வுக்கூட்டம்

34

30/06/2013 திருமங்கல ஒன்றிய பகுதி நிறுவாகிகளாக நாகராஜ், வடிவேல், நீதிதேவன், சக்திவேல் ஆகியோர் பொறுபேற்றுக் கொண்டனர், கலந்தாய்வில் பங்குபெற்ற எம் கட்சி உறவுகள்.