இலங்கையின் கொலைக்களம்-போர்குற்றம்

47

Sri Lanka’s Killing Fields 2 – Unpunished War Crimes – Channel 4 இலங்கையின் கொலைக்களம் – தண்டிக்கபடாத போர்குற்றம் : சேனல் 4

முந்தைய செய்திசீமான் உரை சிறைவாசிகளை விடுதலை செய்
அடுத்த செய்திசீமான் பேட்டி – என் கேள்விகென்ன பதில்