உங்களுக்கு என் கண்ணீர் குரல் கேட்கிறதா ? – குமுதம் இணையதளத்திற்காக அற்புதம் தாய் அளித்த செவ்வி

26

உங்களுக்கு என் கண்ணீர் குரல் கேட்கிறதா…? பேரறிவாளனின் தாய் அற்புதம் அம்மாள் ..

நன்றி

குமுதம்