தமிழ் இளைஞர்களுக்கு – பாகம் 1.mp4

17

நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செந்தமிழன் சீமான் அவர்கள் புலம்பெயர் தேசத்தின் தமிழ் இளைஞர்களுக்காக வழங்கிய உரை.