பெரம்பலூர் தொகுதி துண்டறிக்கைகள் வழங்கிடும் நிகழ்வு

39

பெரம்பலூர் கிழக்கு ஒன்றியம் சார்பாக தேவையூர் கிராமத்தில் கட்சியின் ஆட்சி வரையறைகள் அடங்கிய துண்டறிக்கைகள் பொதுமக்களுக்கு வழங்கிடும் நிகழ்வு 06.10.2023 இன்று நடைபெற்றது

முந்தைய செய்திபெரம்பலூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு
அடுத்த செய்திபெரம்பலூர் தொகுதி துண்டறிக்கைகள் வழங்கிடும் நிகழ்வு