திண்டுக்கல் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

47

திண்டுக்கல் தொகுதி சுற்றுச்சூழல் பாசறை சார்பாக 16 வது நாளாக உறுப்பினர் முகாம் மற்றும் மரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டது.இந்நிகழ்வில் 30 பேர் தங்களை நாம்தமிழராய் இணைத்துக் கொண்டனர்.

முந்தைய செய்திதிண்டுக்கல் மாநகரம் சார்பாக உறுப்பினர் முகாம்
அடுத்த செய்திதிண்டுக்கல் தொகுதி தினம் ஒரு உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்