திண்டுக்கல் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

81

திண்டுக்கல் தொகுதி ஒன்றியம் சார்பாக தினம் ஒரு உறுப்பினர் முகாம் பெரியகோட்டையில் தொடர்ந்து 24 வது நாளாக நடைபெற்றது.இந்நிகழ்வில் 18 பேர் தங்களை நாம்தமிழராய் இணைத்துக் கொண்டனர்