திருப்போரூர் தொகுதி ஐயா.தடா சந்திரசேகர் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

16

செங்கல்பட்டு கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் அண்ணன் இரா.கேசவன் அவர்கள் தலைமையில் திருப்போரூர் தொகுதியில் மறைந்த ஐயா.திரு.சந்திரசேகர் அவர்களுக்கு கண்ணீர் வணக்கம்  செலுத்தப்பட்டது. கட்சியின்அனைத்து நிலைப் பொறுப்பாளர்களும் கலந்து கொண்டனர்.