திண்டுக்கல் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

47

திண்டுக்கல் தொகுதி மாநகரம் சார்பாக தினம் ஒரு உறுப்பினர் முகாம் 25 வது நாளாக மரியநாதபுரத்தில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.