பெரம்பலூர் தொகுதி தேனூர் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

65

பெரம்பலூர் தொகுதி, ஆலத்தூர் மேற்கு ஒன்றியத்திற்க்குட்பட்ட தேனூர் கிராமத்தில் 25.08.2023 இன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு நடைபெற்றது

முந்தைய செய்திதிண்டுக்கல் தொகுதி மாநகர உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்
அடுத்த செய்திதிண்டுக்கல் தொகுதி காட்டாஸ்பத்திரி மருத்துவமனை அருகில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்