பெரம்பலூர் தொகுதி எளம்பலூர் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு

38

பெரம்பலூர் தொகுதி, பெரம்பலூர் கிழக்கு ஒன்றியத்திற்க்குட்பட்ட எளம்பலூர் ஊராட்சி, இந்திரா நகர் பகுதியில் 27.08.2023 இன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு நடைபெற்றது.

முந்தைய செய்திதிண்டுக்கல் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்
அடுத்த செய்திதிண்டுக்கல் தொகுதி ஜி.டி.என்.கல்லூரி அருகில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்