திண்டுக்கல் தொகுதி ஜி.டி.என்.கல்லூரி அருகில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

26

ஆறாவது நாள்-(29-08-2023)

திண்டுக்கல் தொகுதியின் சார்பாக தினம் ஒரு உறுப்பினர்கள் சேர்க்கை முகாம் ஜி.டி.என்.கல்லூரி அருகில் நடைபெற்றது.இந்நிகழ்வில் புதிதாக 10 உறவுகள் தங்களை நாம்தமிழராய் இணைத்துக் கொண்டனர்.

முந்தைய செய்திபெரம்பலூர் தொகுதி எளம்பலூர் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு
அடுத்த செய்திபெரம்பலூர் தொகுதி அடைக்கம்பட்டி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு