கலந்தாய்வு கூட்டம் – திருச்சி மேற்கு

29

திருச்சி மேற்கு மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள்,மேற்கு மாவட்ட வடக்கு தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் மேற்கு மாவட்ட தெற்கு தொகுதி சார்பாக அன்று (06-09-2023) கலந்தாய்வு கூட்டம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.