திருப்போரூர் தொகுதி வடக்கு ஒன்றிய கலந்தாய்வு

41

திருப்போரூர் வடக்கு ஒன்றிய கலந்தாய்வு தையூரில் நடந்தது.மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள் முன்னிலையில் 4 ஊராட்சி கட்டமைப்புகள் மற்றும் ஒன்றிய தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை கட்டமைப்புகள் உறுதிபடுத்தப்பட்டன.

முந்தைய செய்திபரமக்குடி தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்
அடுத்த செய்திதிருப்போரூர் தொகுதி திருக்கழுக்குன்றம் மேற்கு ஒன்றிய கலந்தாய்வு