சேந்தமங்கலம் தொகுதி பொதுச்செயலாளர் ஐயா தடா சந்திரசேகரன் கண்ணீர் வணக்க நிகழ்வு

95

சேந்தமங்கலம் தொகுதி சார்பாக பொதுச்செயலாளர் ஐயா சட்டத்தரணி மூத்தவர் வழக்கறிஞர் தடா சந்திரசேகர் அவர்கள் 14-08-2023 அன்று நம்மை விட்டு பிரிந்தார், ஆகவே கண்ணீர் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.  

முந்தைய செய்திதிருப்பெரும்புதூர் தொகுதி ஐயா சட்டத்தரணி தடா ந.சந்திரசேகர் புகழ்வணக்க நிகழ்வு
அடுத்த செய்திகும்பகோணம் சட்டமன்றத் தொகுதி பொதுச்செயலாளர் மூத்தவர் தடா நா. சந்திரசேகரன் அவர்களுக்கு கண்ணீர் வணக்கம் செலுத்தும் நிகழ்வு