விருத்தாச்சலம் தொகுதி கோடைகால நீர் மோர் பந்தல் அமைத்தல்

39

கோடைகால தண்ணீர் பந்தல் மக்களின் தாகத்தை தணிக்கும் வகையில் விருத்தாச்சலம் பாலக்கரை அமைக்கபட்டுள்ளது

முந்தைய செய்திதிட்டக்குடி தொகுதி கிளை கலந்தாய்வு
அடுத்த செய்திஜெயங்கொண்டம் சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்