ஆற்காடு தொகுதி விளாபாக்கம் கொடியேற்றும் நிகழ்வு

49

ஆற்காடு தொகுதிக்குட்பட்ட விளாபாக்கம் பேரூராட்சியில் நாம் தமிழர் புலிக்கொடியானது வெற்றிகரமாக ஏற்றப்பட்டது