திருப்போரூர் தொகுதி இயற்கை விவசாய பெட்டகங்கள் வழங்ககும் நிகழ்வு

27

திருக்கழுக்குன்றம் கிழக்கு ஒன்றியம் சார்பாக விவசாயிகளுக்கு இயற்கை விவசாயம் செய்வதற்கான மண்புழு உரப் பெட்டகம் மற்றும் மாடு கோழிகளுக்கான அசோலா பெட்டகம் மற்றும் புகையில்லா அடுப்பு எளிய மக்களுக்கு வழங்கிப்பட்டது.