கரூர் மேற்கு மாவட்டம் உலக மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு இனிப்பு வழங்கும் நிகழ்வு

31

*உலக மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு இனிப்பு வழங்கும் நிகழ்வு*

||நாம் தமிழர் கட்சி||
| கரூர் மேற்கு மாவட்டம் |
இடம் :- கரூர் பசுபதீஸ்வரா நகராட்சி பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி
நாள் :- 08.03.2023.
நேரம் :- காலை 8:00 மணிக்கு