கடலூர் தெற்கு புதிய உறுப்பினர்கள் சந்திப்பு

55

புதியதாக இணைந்த உறவுகளைச் சந்தித்து கட்சியின் கொள்கை மற்றும் செயல்பாடு குறித்து கடலூர் தெற்கு மாவட்டச் செயலாளர் ர.செல்வம் விளக்கிக் கூறினார்.