ஆம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி மரக்கன்றுகள் நடும் நிகழ்வு

41

12 3 2023 அன்று ஆம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக சோலூர் பகுதியில் மரக்கன்றுகள் நட பட்டன இதில் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள் நகர பொறுப்பாளர்கள் என அனைவரும் கலந்து கொண்டனர்