போளூர் தொகுதி கொடியேற்றும் நிகழ்வு

73

திருவண்ணாமலை வடக்கு மாவட்டம் போளூர் தொகுதி பொத்தரை ஊராட்சியில் புலிக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.