விழுப்புரம் தொகுதி – பொங்கல் விழா

58

விழுப்புரம் தொகுதி சார்பாக கட்சி அலுவலகத்தில் பொங்கல் விழா இதில் மாவட்டம்,தொகுதி,ஒன்றியம் ,கிளை பொறுப்பாளர்கள் கலந்துகொண்டு பொங்கல் விழாவை சிறப்பித்தனர்..