மதுராந்தகம் தொகுதி புலிக்கொடியேற்ற நிகழ்வு

21

மதுராந்தகம் தொகுதி  சார்பாக 05.02.2023 வடக்கு ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட வடபாதி கிராமத்தில் புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது. இந்நிகழ்வில் மண்டல, மாவட்ட, தொகுதி, ஒன்றிய மற்றும் நகர பொறுப்பாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.