கண்டமங்கலம் நடுவண் ஒன்றியம் கொடியேற்றம்

9

கண்டமங்கலம் நடுவண் ஒன்றியம் வனத்தாம் பாளையம் மற்றும் குயிலாபாளையம் கிளையில் கொடியேற்றம் சிறப்பாக நடைபெற்றது