செய்யாறு தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

44

செய்யாறு சட்டமன்ற தொகுதி அனக்காவூர் ஒன்றியம் மேல்மா கிராமத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் இன்று நடைபெற்றது இதில் 20க்கும் மேற்பட்டோர் தங்களை நாம் தமிழர் கட்சியில் இணைத்துக் கொண்டனர்