விளவங்கோடு தொகுதி ஐயா ஜீவானந்தம் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

80

விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட வெட்டுமணி சந்திப்பில் வைத்து ஐயா ஜீவானந்தம் புகழ் வணக்க நிகழ்வு நடைபெற்றது.

முந்தைய செய்திவிளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்
அடுத்த செய்திபூவிருந்தவல்லி தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்