விருகம்பாக்கம் தொகுதி வீரப்பெரும்பாட்டி வேலுநாச்சியார் புகழ்வணக்க நிகழ்வு

98

விருகம்பாக்கம் தொகுதி 128 ஆவது வட்டம் சார்பில் வீரப்பெரும்பாட்டி வேலுநாச்சியாருக்கு புகழ்வணக்கம் செய்யப்பட்டது.