மண்ணச்சநல்லூர் தொகுதி பொங்கல் மற்றும் தெருமுனைக் கூட்டம்

46

மண்ணச்சநல்லூர் சட்டமன்ற தொகுதி முன்னெடுக்கும் மாபெரும் பொங்கல் நிகழ்ச்சி, விளையாட்டு போட்டிகள் மற்றும் தெருமுனைக் கூட்டம் 18.01.2023 (புதன்கிழமை) அன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது.