மண்ணச்சநல்லூர் தொகுதி கொடியேற்ற நிகழ்வு

13

மண்ணச்சநல்லூர் கிழக்கு ஒன்றியம் சார்பில் கொடியேற்ற நிகழ்வு நடைபெற்றது.