பூவிருந்தவல்லி தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

33

சனவரி 16, உறுப்பினர் சேர்க்கை திருவிழாவை முன்னிட்டு பூவிருந்தவல்லி தொகுதி சார்பாக தாமரைபாக்கம் ஊராட்சியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகம் நடைபெற்றது.

முந்தைய செய்திவிளவங்கோடு தொகுதி ஐயா ஜீவானந்தம் புகழ் வணக்க நிகழ்வு
அடுத்த செய்திசெய்யாறு தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்