செய்யாறு தொகுதி கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

37

செய்யாறு சட்டமன்ற தொகுதி வெண்பாக்கம் மேற்கு ஒன்றியம் மோகனம் கிளை கிராமத்தின் வார்டில் புலிக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்ற முடிந்தது