இராயபுரம் தொகுதி இயற்கைவேளாண் பேரறிஞர் நம்மாழ்வார் நினைவேந்தல்

15

நாம் தமிழர் கட்சி – ராயபுரம் சட்டமன்ற தொகுதி
இயற்கைவேளாண் பேரறிஞர் – நம்மாழ்வார் நினைவேந்தல்.