இராணிப்பேட்டை தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

71

15-01-2023 அன்று இராணிப்பேட்டை தொகுதி வாலாஜா நகரத்தில் நாம் தமிழர் கட்சியின் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.