ஆம்பூர் தொகுதி ஐயா நம்மாழ்வார் நினைவு நாள் மலர் வணக்க நிகழ்வு

38

30 12 2002 அன்று ஆம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞானி ஐயா நம்மாழ்வார் அவர்களின் நினைவு நாள் மலர் வணக்கம் மற்றும் மரக்கன்றுகள் வழங்குதல் நிகழ்வு எடுக்கப்பட்டது