இராணிப்பேட்டை தொகுதி புலிக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

52

05-12-2022 அன்று காலை 07:30 மணி அளவில் இராணிப்பேட்டை தொகுதி கல்மேல்குப்பம் கிராமத்தில் நாம் தமிழர் கட்சியின் புலிக் கொடி ஏற்றப்பட்டது.